Wat is Kiwanis?

Wat is Kiwanis?

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie, verenigd in lokale serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. Op vele manieren proberen deze clubs met vrijwilligers bij te dragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Kiwanisclubs in Nederland.

In 1965 werd in Nederkand de eerste Kiwanis serviceclub opgericht in Amsterdam. Momenteel telt Kiwanis (district) Nederland ruim 2000 leden in 105 clubs, ondergebracht in de regio's, de zogeheten divisies. 

Kiwanis Nederland komt voor uit Kiwanis International, die haar roots in de VS heeft (21 januari 1915, detroit, Michigan). Kiwanis Nederland werd in 1986 een zelfstandig district van Kiwanis International. Op basis van respect en onderlinge vriendschap zetten mannen en vrouwen zich in om de minder bedeelden in onze maatschappij (lokaal of wereldwijd) een helpende hand te reiken. Gezamenlijk worden doelen bepaald en de nodige fondsen verkregen door het organiseren van allerlei evenementen. "Roll up sleeves" is één van de karaktereigenschappen van de Kiwanisclubs.

Onder het motto "Serving the Children of te World" streven de Kiwanisclubs naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Hierbij hebben bij de Kiwanisclubs van oudsher doelen voor kinderen de voorkeur. De drie belangrijkste pijlers waarop de Kiwanisleden aan het motto invulling geven zijn "Fun, Friendship and Fundraising".

De clubs, gemengd of alleen met mannen of vrouwen als lid, vormen de pijlers van de Kiwanisorganisatie. De leden ontmoeten elkaar met regelmaat. Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats op een vaste locatie (Kiwanisclub Heerlen/Maastricht heeft als vaste locatie Chateau Sint Gerlach te Valkenburg a/d Geul) en hebben het karakter van een informele vergadering, veelal gecombineerd met een gemeenschappelijke lunch of diner. Vanuit commissies worden plannen voorgelegd en besproken met betrekking tot de projecten waarvoor de club zich wil inzetten. Naast deze werkvergaderingen ontmoeten de leden elkaar bij social events of fundraisingactiviteiten. Op deze wijze wordt de onderlinge vriendschap en solidariteit verdiept.