Korte geschiedenis

Korte geschiedenis

De Kiwanisclub Heerlen/Maastricht ging op 8 februari 1973 in organisatie en ontving destijds met de clubnaam Kiwanisclub 't Land van Kuno Voerendaal (als 4e club in Nederland!) op 1 september 1973 haar charter uit handen van Michel Walch, Gouverneur van het District Benelux-France. Als sponsorclubs traden Kc Amsterdam en Kc Roosendaal op. In 1975 werd de clubnaam veranderd in Kiwanisclub Heerlen/Maastricht, De Kiwanisclub Heerlen/Maastricht is dan ook één van de oudste Kiwanisclubs in Nederland.

Nadat achtereenvolgens de vergaderingen werden belegd in Restaurant Juliana in Valkenburg a/d Geul, Kasteel Neubourg in Gulpen, Kasteel Cortenbach in Voerendaal, werd uiteindelijk Restaurant 't Klauwes in Wahlwiller als vaste locatie gekozen. Ruim 42 jaar lang was Restaurant 't Klauwes thuishonk van de club, totdat het restaurant per 1 december 2016 haar deuren sloot. Na enige tijd geen vaste locatie te hebben gehad ('t was een lange zoektocht), vergadert de Kiwanisclub Heerlen/Maastricht sinds het najaar van 2018 in Chateau Sint Gerlach te Valkenburg a/d Geul. 

De Kiwanisclub Heerlen/Maastricht leverde een zeer actieve bijdrage in de verspreiding van de Kiwanisclubs. Als 1e sponsor van nieuwe clubs trad de club op voor Club Naarden, Club Roermond, Club Krefeld, Club Maastricht Mergelland, Club Heerlen, Club Maastricht Sans Frontières, Club Valkenburg a/d Geul, Club Meerssen Gloriëtte en de "Young Professionals Kiwanisclub Bronsgroen Zuid-Limburg.

De Kiwanisclub Heerlen/Maastricht hoort bij divisie 8 Zuid-Limburg (er zijn 12 divisies in Kiwanis District Nederland).