bestuurswissel oktober 2019

bestuurswissel oktober 2019

Het presidentslint werd door Daniël Lie overgedragen aan kersverse clubpresident 2019/2020 Hugo Olivers. Helaas werd de bestuursoverdracht overschaduwd door het plotselinge overlijden van onze goede vriend en clubsecretaris Jan Volleberg een week eerder. Ruud Timmer volgde Jan Volleberg op als onze clubsecretaris en Jacques van Weerdenburg bleef quaestor. Succes Hugo!

Deel deze post