Home

Serving the children of the world

Serving the children of the world

Kiwanis Heerlen Maastricht

14 leden

Parkhotel

Vergaderlocatie

Onze vaste bijeenkomst is 1e dinsdag - 07:30 pm, 3e dinsdag - 08:00 pm in Parkhotel Neerhem 68 6301CJ Valkenburg

Home

Beknopte geschiedenis.

De Kiwanisclub Heerlen/Maastricht ging op 8 februari 1973 in organisatie en ontving destijds met de clubnaam Kiwanisclub 't Land van Kuno Voerendaal (als 4e club in Nederland!) op 1 september 1973 haar charter uit handen van Michel Walch, Gouverneur van het District Benelux-France. Als sponsorclubs traden Kc Amsterdam en Kc Roosendaal op. In 1975 werd de clubnaam veranderd in Kiwanisclub Heerlen/Maastricht, De Kiwanisclub Heerlen/Maastricht is dan ook één van de oudste Kiwanisclubs in Nederland.

Nadat achtereenvolgens de vergaderingen werden belegd in Restaurant Juliana in Valkenburg a/d Geul, Kasteel Neubourg in Gulpen, Kasteel Cortenbach in Voerendaal, werd uiteindelijk Restaurant 't Klauwes in Wahlwiller als vaste locatie gekozen. Ruim 42 jaar lang was Restaurant 't Klauwes thuishonk van de club, totdat het restaurant per 1 december 2016 haar deuren sloot. Na enige tijd geen vaste locatie te hebben gehad ('t was een lange zoektocht), vergadert de Kiwanisclub Heerlen/Maastricht sinds het najaar van 2018 in Chateau Sint Gerlach te Valkenburg a/d Geul. 

De Kiwanisclub Heerlen/Maastricht leverde een zeer actieve bijdrage in de verspreiding van de Kiwanisclubs. Als 1e sponsor van nieuwe clubs trad de club op voor Club Naarden, Club Roermond, Club Krefeld, Club Maastricht Mergelland, Club Heerlen, Club Maastricht Sans Frontières, Club Valkenburg a/d Geul, Club Meerssen Gloriëtte en de "Young Professionals Kiwanisclub Bronsgroen Zuid-Limburg.

De Kiwanisclub Heerlen/Maastricht hoort bij divisie 8 Zuid-Limburg (er zijn 12 divisies in Kiwanis District Nederland). 

Clubbijeenkomsten.

Aanvankelijk vonden maandelijks twee clubbijeenkomsten plaats, te weten werkvergaderingen en social events. Daarnaast behoorden bestuurlijke taken, commissiewerk en organisatorische bezigheden tot de verplichtingen van een clublidmaatschap. Sinds ongeveer 2016 heeft de club de intensiteit van de activiteiten aangepast aan de huidige tijd, Iedereen heeft het immers druk met werk en gezin. Naast de maandelijkse werkvergadering (eerste dinsdagavond van de maand), vinden er in beperkte mate clubactiviteiten plaats, zodat er nog meer dan voldoende tijd is voor een privé-leven. Gemiddeld wordt slechts één avond per maand aan de club besteed, zodat het lidmaatschap van onze club niet belastend is. Belangrijke clubactiviteiten zijn fundraising events en social events. Gezelligheid voert de boventoon.

Werkvergaderingen.

Deze bijeenkomsten op de eerste dinsdag van de maand zijn vooral functioneel gericht op het overleg en informatieuitwisseling over lopende of nieuwe projecten en activiteiten en gaan steeds gepaard met een maaltijd en een gezellige nazit. Het bestuur bereidt deze werkvergaderingen voor.

Social events.

Deze events bestaan uit een variëteit aan activiteiten en bezigheden, Regelmatig nemen de partners van de leden en introducees deel aan deze activiteiten. Social events zijn vaak lezingen, excursies, meerdaagse uitstapjes en de jaarlijkse barbecue, het jaarlijks herenweekend, het zomerdiner, eindejaarsdiner en de nieuwjaarsborrel. 

 

 

Lidmaatschap aanvragen

Maak een wereld van verschil

Voor leden

Documentatie en downloads

Kiwanis Heerlen Maastricht

Contact met het bestuur

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u meer informatie? Gebruik dan onderstaand formulier.